rp_urlop1.jpgPolskie rynki największych i najstarszych miast to rynki, na których znajdują się zwykle wielkie kościoły, budowane jeszcze w czasach średniowiecza, dlatego widoczne w ich architekturze jest zafascynowanie sztuką gotyku. Na rynkach większych miast znajdują się także zwykle kamienice, okalające wielkie place,  na których przez całe wieku handlowano jedzeniem zwożonym do miast ze wsi. Większość dzisiejszych rynków to miejsca, gdzie znajdują się obecnie tylko ogródki piwne, a targowiska zostały przeniesione do dzielnic najbiedniejszych i najbrzydszych, a co za tym idzie – niebezpiecznych. Istnieją jednakże miasta, takie jak na przykład Barcelona, czy Monastyr w Niemczech, gdzie z targowisk zrobiono atrakcję turystyczną. turystyka bowiem zmienia się i ludzie coraz bardziej poszukują prawdziwego życia i prawdziwych wrażeń. Miasta, które powstały w czasach Średniowiecza w Polsce były rozbudowywane najbardziej intensywnie właśnie w epoce renesansu, a więc w okresie po gotyku i przypadało to na około czternasty i piętnasty wiek.