Leki tej grupy działają wyłącznie objawowo. Przy ich leczniczym stosowaniu należy szczegółowo rozważyć spodziewane korzyści w porównaniu z kosztami i możliwymi niebezpieczeństwami. Główne wskazanie kliniczne do stosowania opiatów stanowi zwalczanie bólu. W bólach ostrych zasadniczo ich stosowanie powinno poprzedzić ustalenie rozpoznania, zniesienie bólu może bowiem „zaciemnić” obraz kliniczny, choć w niektórych przypadkach właśnie zniesienie bólu ułatwia kontakt z chorym i umożliwia postawienie rozpoznania. Użycie opiatów należy ograniczyć do przypadków, w których bóle nie ustępują przy zastosowaniu innych środków (i metod). Przy silnych bólach i konieczności uzyskania szybkiego działania z omawianych tu leków preferowane jest pozajelitowe stosowanie morfiny, w bólach o miernym nasileniu zadowalające wyniki można uzyskać, stosując doustnie kodeinę lub oksymorfon, zwłaszcza w skojarzeniu z lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. z kwasem acetylosalicylowym. Szeroko rozpowszechnione, oprócz zastosowania w przygotowaniu do zabiegów operacyjnych, w zabiegach diagnostycznych, ortopedycznych, jest ich użycie w zwalczaniu bólów pooperacyjnych.