Charakteryzuje ją bardzo silna zależność psychiczna. Przy pozajelitowym stosowaniu opiatu występuje bardzo szybki rozwój tolerancji i zależności fizycznej. Zarówno tolerancja, jak i zależność fizyczna mają charakter krzyżowy. Zespół abstynencji ma zawsze dramatyczny przebieg i może kończyć się zgonem. Jest on szczególnie ciężki i gwałtowny, jeśli został wywołany podaniem leku antagonistycznego. W odstawiennym zespole abstynencji objawy rozpoczynają się kilka godzin po ostatniej dawce morfiny (heroiny), osiągają największe nasilenie po 36—72 h i ustępują zazwyczaj w ciągu 10 dni. Składają się na nie: niepokój, uczucie osłabienia, uogólnione bóle mięśniowe, parestezje, ziewanie, kichanie, łzawienie, nadmierne pocenie, rozszerzenie źrenic, nudności przechodzące w wymioty, biegunki z towarzyszącymi bolesnymi skurczami jelit, podwyższenie temperatury ciała, przyspieszenie oddechu i czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego. Wskutek wymiotów, biegunek i nadmiernego pocenia dochodzi do znacznego odwodnienia, -zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i utraty masy ciała. Zgony są najczęściej spowodowane wstrząsem krążeniowym, są częstsze u osób w podeszłym wieku, lub też u osób zależnych cierpiących na dodatkowe schorzenia.