Zasadniczo działanie jest podobne, ale…występujemy do Wydziału Architektury nie z prośbą o informację, ale o wydanie warunków zabudowy działki. Różnica polega na tym, że warto mieć projektanta już na tym etapie, a nie – jak w przypadku poprzednim dopiero po uzyskaniu informacji. Dlaczego? Otóż na decyzji o warunkach zabudowy znajdować się będą szczegółowe informacje o ilości pięter, kubaturze budynku itd. Projektant pomoże określić te warunki tak, aby otrzymać decyzję o warunkach umożliwiającą postawienie tego co chcemy postawić.

Często dla celów oszczędnościowych inwestorzy odkładają etap zatrudnienia projektanta i okazuje się potem, że otrzymali i owszem warunki zabudowy, ale takie które uniemożliwiają im zrealizowanie ich planów budowlanych.
Reszta działań jest identyczna jak w sytuacji powyższej.

Nowelizacja prawa budowlanego i brak pozwoleń na budowę

Mówi się ostatnio o nowelizacji prawa budowlanego które pozwoli usunąć niewygodne ubieganie się o otrzymanie pozwolenia na budowę. Prawda jest jednak nie aż tak różowa jak się popularnie uważa. Zmiany w ustawie nie zlikwidują papierkologii. Różnica będzie polegać na tym, że nie będziemy starać się pozwolenie na budowę, ale zgłaszać budowę. Wszystkie dokumenty i branże i tak trzeba będzie dostarczyć. Za to, od zgłoszenia nie odwoła nam się złośliwy sąsiad – jak to ma miejsce obecnie.