Wycena nieruchomości jest ważnym działaniem w momencie, gdy mamy zamiar wystawić ją na sprzedaż, lub zależy nam na tym, by nabyć nieruchomość po cenach rynkowych. Dokonanie wyceny będzie minimalizować ryzyko przepłacenia za budynek. W rozumieniu polskiego prawa wycena nieruchomości została jasno zdefiniowana w ustawie dotyczącej gospodarki nieruchomościami. Według niej jest to proces, który dokonuje się poprzez określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz określa wartość odtworzeniowej nieruchomości. Dzięki wycenie możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości katastralnej. Wartość rynkowa nieruchomości oznacza szacunkową kwotę za jaką można sprzedać nieruchomość w danym dniu. Wartość rynkowa nieruchomości jest często potrzebna w ramach toczących się postępowaniach sądowych. Sądy oraz organy administracji czasem potrzebują określić wartość rynkową nieruchomości w sposób profesjonalny. W tym celu zwracają się o pomoc do biegłych. Są oni powoływani spośród doświadczonych rzeczoznawców majątkowych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.