Morfina jest wprawdzie wchłaniana z przewodu pokarmowego, wchłanianie jej jest jednak niepełne (wysokie pKa) i powolne. Znacznie lepiej wchłaniane są pochodne morfiny, w których jedna lub dwie grupy hydroksylowe uległy podstawieniu (np. kodeina). Powolne wchłanianie morfiny z przewodu pokarmowego w połączeniu z jej względnie szybkim metabolizmem sprawia, że działanie przeciwbólowe po podaniu doustnym jest słabe i niepewne. Dla uzyskania równomiernych działań przeciwbólowych, jak przy podaniu pozajelitowym, należałoby doustnie stosować dawki morfiny 8—10-krotnie większe i dlatego z tej drogi podania nie korzysta się w praktyce. Szybkość występowania działania przeciwbólowego i czas jego utrzymywania się zależą od drogi podania. Przy podaniach standardowej dawki 10 mg maksymalne działanie przeciwbólowe morfiny występuje po 20—30 min przy wprowadzeniu dożylnym i po 60— 90 min przy wstrzyknięciach i.m. lub s.c. Działanie przeciwbólowe utrzymuje się około 2 h przy podaniu dożylnym i około 4—5 h przy podaniu podskórnym. Ostatnio w wybranych przypadkach wprowadzane są do lecznictwa inne drogi podawania morfiny: wstrzyknięcia podpajęczynówkowe i nadtwardówkowe (epiduralne), podania w okolicę zwojów międzykręgowych.