rp_wakacje7.jpgTurystyka aborcyjna to zjawisko przybierające w ostatnich lata na sile. Polega ona na tym, że kobiety ciężarne podróżują z krajów o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych do tych, gdzie przepisy są łagodniejsze, w celu przerwania ciąży. Termin „turystyka aborcyjna” może oznaczać wyjazd w celu dokonania zabiegu przerwania ciąży za granicą, ale również wyjazd w celu zakupu pigułek poronnych lub innych środków potrzebnych do wywołania poronienia.

W Europie, krajem którego obywatele słyną z turystyki aborcyjnej jest Irlandia. Wynika to z jednych z najbardziej rygorystycznych przepisów antyaborcyjnych na świecie i jednocześnie bliskości Wielkiej Brytanii, gdzie uregulowania prawne są już o wiele bardziej liberalne. W Polsce aborcja jest legalna tylko w niektórych przypadkach, dlatego niektóre Polki korzystają z możliwości turystyki aborcyjnej w Czechach, Słowacji, Niemczech lub Szwecji. Zabiegu można dokonać również na statu Langenort, znajdującym się na wodach eksterytorialnych Bałtyku.