Tolerancja na jeden środek powoduje oczywiście tolerancję na inne środki z dane i grupy (lub środki o podobnym mechanizmie działania). Zjawisko to określa się mianem tolerancji krzyżowej i jest ono znane med y cynie od bardzo dawna (np. konieczność stosowania bardzo dużych dawek leków podawanych w znieczuleniu ogólnym u alkoholików). Szybkość powstawania zależności fizycznej, stopień jej nasilenia, a co najważniejsze rozmiary spustoszenia zarówno w sprawności umysłowej, postawie etyczno-moralnej, jak i sprawności fizycznej wywołane przez zależność, są w znacznym stopniu związane z pozycją społeczną osoby nadużywającej dany środek. Uwidacznia się to szczególnie jaskrawo w zależności opiatowej. Degeneracja moralnla i psychiczna osób zależnych od opiatów, nie mających odpowiednich wiadomości z jednej, a środków materialnych z drugiej strony, postępuje bardzo szybko. Wysokie ceny opiatu, dyktowane przez pokątnych handlarzy, w krótkim czasie prowadzą do ruiny materialnej, na zdobycie narkotyku wydatkuje się wszystkie pieniądze, nic więc dziwnego, że nie wystarcza ich na inne, nawet najbardziej elementarne potrzeby, np. na żywność. Postępująca zależność fizyczna wymaga stosowania coraz większych dawek opiatu i coraz większych sum pieniężnych.