Wywoływanie stereotypii jest bardzo charakterystycznym skutkiem działania amfetaminy i wynikiem pobudzenia neuronów dopaminergicznych, a także w pewnym stopniu noradrenergicznych. Kolejną reakcją charakterystyczną dla pobudzenia dopaminergicznych neuronów mózgu, a więc wywoływaną przez amfetaminę, jest wzrost agresywności. Partycypują w tej reakcji w znacznym stopniu neurony dopaminergiczne struktur limbicznych. Innymi ośrodkowymi reakcjami amfetaminy są hipertermia i zahamowanie uczucia głodu (anorexia). Amfetamina hamuje ośrodek głodu w bocznej części podwzgórza (część przyśrodkowa zawiera tzw. ośrodek sytości). Amfetamina pobudza również ośrodki oddechowe w opuszce, nie ma jednak znaczenia jako lek analeptyczny. Meuronalne mechanizmy działania amfetaminy i leków jej pokrewnych polegają głównie na uwalnianiu NA i DA z odpowiednich neuronów. Dotyczy to szczególnie amin świeżo syntetyzowanych, nie jest więc procesem identycznym z tym, który wywołuje rezerpina czy tyramina, a także różni się od procesu uwalniania fizjologicznego amin katecholowych podczas stanu czynnego (aktywacji) neuronu.