Jest to lek skuteczny u 50% chorych, wymaga jednak określonej kontroli składu krwi obwodowej i moczu. Kwas 2-propylowalerianowy (kwas 2-propylopentainowy, kwas walproinowy, VPA) jest szczególnie skuteczny w małych napadach padaczkowych i uogólnionych drgawkach toniczno-klonicznych. Mechanizm działania nie jest całkowicie wyjaśniony, jednak kwas 2-propylowalerianowy zwiększa stężenie GABA, Kwas ten jest pod względem budowy chemicznej podobny do GABA i prawdopodobnie pobudza układ GABA-ergiczny mózgu. Zwiększa stężenie glicyny, która jest również neuro-przekaźnikiem hamującym mózgu, ale zależność między działaniem a właściwościami przeciwpadaczkowymi jest bliżej nie określona. Kwas 2-propylowalerianowy jest utleniany do 3-OH-YPA, a następnie do 34ceto-VPA i kwasu 2-propyloglutarowego. Stosowany jest w leczeniu stanów drgawkowych u małych, dzieci, poza tym w nietypowych małych napadach padaczkowych (zespół Lennox-Gastaut), w zespole abstynen-cyjnym, w padaczce mioklonicznej, uogólnionych dużych napadach, padaczkowych. Po uzyskaniu stanu stacjonarnego okres półtrwania wynosi 10 h, u dzieci 8—15 h. Stosuje się sól sodową VPA (Depakin, Convulex) oraz amid VPA (Depamid).