Korzenie
Psycholog to bardzo nietypowy zawód. Głównym przedmiotem zainteresowania specjalistów z tej dziedziny są procesy zachodzące w ludzkich głowach – to w jaki sposób reagujemy na bodźce, w jaki sposób przetwarzamy dane, które docierają do nas za pośrednictwem zmysłów, w jaki sposób tworzą się nasze postawy wobec świata zewnętrznego i wiele innych, nie mniej fascynujących zagadnień. Za twórcę nowożytnej psychologii i psychoanalizy uznaje się Zygmunta Freuda. Jego zasługi są oczywiście nie do przecenienia, choć raczej ze względu na stworzenie metody niż jakieś konkretne odkrycia. Jednak myśli które stały się podstawą dla tej gałęzi nauki możemy znaleźć w pismach znacznie wcześniejszych od Freuda myślicieli, jak chociażby Fryderyk Nietzsche, czy nawet Platon i Arystoteles. Nietzschemu psychologia zawdzięcza przede wszystkim oderwanie się od przesądów i wiedzy z automatu przyjmowanej za pewnik bez empirycznego sprawdzenia. Nauka o człowieku była w tym względzie wiele lat za naukami przyrodniczymi.