Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w sytuacji, kiedy dany budynek nie może zostać podłączony do miejskiego, zbiorczego systemu odprowadzania nieczystości, stały się nowoczesne i ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich zasada działania jest stosunkowo prosta i opiera się na naturalnych procesach biologicznych, co sprawia, że wszelkie zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki mineralne niezanieczyszczające środowiska naturalnego. Istnieje wiele modeli tego typu urządzeń, ale wszystkie posiadają części wspólne, z których najważniejszy jest specjalny zbiornik gnilny, wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe czynniki chemiczne oraz biologiczne. Kolejnym elementem, jaki mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, jest skuteczny system filtrowania, zazwyczaj w postaci drenażu rozsączającego lub filtrów piaskowych. Sam proces czyszczenia przebiega dwuetapowo, w zbiorniku osadzają się stałe cząstki, a filtracja sprawia, że ścieki są czyste w 95 procentach i mogą zostać odsączone do gruntu.