Prymidon (Primidone, Mizodin) jest pochodną fenobarbitalu, wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. W porównaniu z fenobarbitalem wiąże się szybko z białkami. U człowieka ulega przemianie do amidu fenylo-etylomalonowego i fenobarbitalu. Działanie lecznicze i możliwość występowania objawów niepożądanych jest uzależniona od interakcji miedzy substancją macierzystą a produktami biotransformacji leku. Prymidon wywołuje nasilone objawy w nadwrażliwości. Niekiedy wywołuje bezruch, bezład ruchowy (ataxia), któremu towarzyszą drgawki i wymioty. Objawy takie trwają kilka godzin, niekiedy 2—3 dni. Opisano ciężkie przypadki anemii aplastycznej, ustępujące po podaniu kwasu foliowego. Niekiedy pojawia się wysypka plamkowo-krostkowa samorzutnie ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki. Opisane są przypadki tocznła rumieniowatego. Istnieją wskazania, aby stężenie prymidonu w surowicy utrzymywało się poniżej 10 ng/ml dla zapobieżenia objawom niepożądanym, które nasilają się wraz ze wzrostem stężenia leku w surowicy.