Wszystkie budowle wokół niezależnie od ich przeznaczenia, wielkości i wyglądu tworzą wspólny rodzaj. Jest to architektura. Mianem architektury określa się sztukę i technikę budowania, w różnych celach, czyli nie tylko praktycznych, ale również artystycznych. A wszystko po to, by zadowolić człowieka. Dlatego powstają wspaniałe nieruchomości zaspakajające inwestorów i cieszące oko przypadkowych obserwatorów. Architektura podlega podziałowi: na sakralną, świecką, miejską, wiejską. Architektura, to bardzo ogólny termin określający budynki, ale również projektowanie innych budowli nie będących budynkami. Architektura zajmuje się planowaniem, oraz projektowaniem formy i przestrzeni. A wszystko w taki sposób, by odzwierciedlały techniczne, funkcjonalne, społeczne, środowiskowe, a także estetyczne założenia projektu. Poza wyżej wymienioną architekturą sakralną i mieszkaniową są jeszcze inne typy architektury: architektura rządowa, rekreacyjna, komercyjna, edukacyjna, czy architektura użytku publicznego. Istnieje również mała architektura np. ogrodowa.