jaslo (5)Pałac w Nakomiadach położony jest na malowniczym wzgórzu, około 10 kilometrów od Kętrzyna. Jego historia sięga czternastego wieku, kiedy to była tu wtedy krzyżacka warownia. W połowie siedemnastego wieku dyplomata brandenburski Jan von Hoverbeck zachwycony tymi stronami postanowił wybudować tutaj barokową rezydencję. W niecałe pół wieku później rezydencja została przebudowana i nadano jej ostateczny kształt uproszczonego klasycyzującego baroku. W Nakomiadach powstałą w tym czasie manufaktura specjalizująca się w ceramice.
Gdy okolice te zostały wyzwolone przez wojska radzieckie, właściciele posiadłości Nakomiady uciekli, a władze PRL-u wcieliły pałac do PGR-u i powstała w nim szkoła, przedszkole i mieszkania dla personelu. Po likwidacji PGR w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, pałac stał pusty, zdewastowany i niszczejący. Dopiero w roku 1998 kupił go obecny właściciel i zajął się jego renowacją, co było rzeczą o tyle trudną, że brak było jakiejkolwiek dokumentacji jak pałac wcześniej wyglądał. Dzięki staraniom dzisiejszych właścicieli pałac w Nakomiadach odzyskał swoją urodę i wspaniałość.
Obecnie w pałacu może przenocować (i dostać rano śniadanie) 18 osób w dziewięciu pokojach; funkcjonuje tu także manufaktura ceramiczna specjalizująca się w wytwarzaniu replik pieców kaflowych.