Wielu turystów z Europy Zachodniej odwiedzających Polskę, wyraża spore zdziwienie dużą ilością osiedli zamkniętych powstających jak grzyby po deszczu już niemal we wszystkich miastach. Moda na odgradzanie się od reszty miasta wysokim płotem lub murem oraz stawianie przy bramie wjazdowej strażnika jest istotnie kuriozalna. Takie ogrodzone osiedla sprawiają, że ich architektura jest często niewidoczna z zewnątrz, a płoty wyraźnie szpecą przestrzeń miejską. W powszechnej opinii mieszkanie na takich osiedlach wybierają ludzie majętni, którzy chcą podkreślić swój wyższy status od reszty mieszkańców. Taka segregacja o podłożu materialnym budzi sprzeciw socjologów i psychologów, wskazujących na wzrost rozwarstwiania się społeczeństwa i wzajemnej niechęci. Częstym argumentem za zamkniętymi osiedlami jest potrzeba bezpieczeństwa i ochrona przed przestępczością. Niestety, co może dziwić, zamykanie się za murem wcale nie chroni przed kradzieżami, gdyż mieszkańcy zbyt pewni swojego bezpieczeństwa często tracą czujność, co skwapliwie wykorzystują złodzieje. Mimo to, zwolenników mieszkania w taki sposób nie brakuje i nie odstraszają ich nawet wyższe niż przeciętne ceny nieruchomości.