Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

Medycyna pracy

Kodeks Pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek skierowania nowego pracownika na badania medycyny pracy. Nie może on dopuścić pracownika do jego stanowiska pracy jeśli ten nie przedstawi aktualnego zaświadczenia lekarskiego. W tym celu pracownicy udają się do lekarza medycyny pracy. Co ważne, na badania kieruje nas pracodawca i to on w całości ponosi koszty badań.

Zwykle pracodawca posiada podpisaną umowę z określoną kliniką medycyny pracy i tam nas kieruje. Jeśli jednak nie, wówczas możemy udać się do wybranego przez nas lekarza. Gabinety medycyny pracy możemy odszukać w sieci. Wystarczy wpisać takie frazy jak „medycyna pracy Kraków”, czy „medycyna pracy Poznań” itp.

Tam przejdziemy podstawowe badania. Zbadany zostanie nasz wzrok oraz słuch, do badań oddać będziemy musieli także krew. Ten zestaw badań może zostać rozszerzony w zależności od tego na jakim stanowisku pracy pracujemy, jaką pracę wykonujemy. Czasem niezbędne będzie także wykonanie prześwietlenia płuc oraz wykonanie badań psychologicznych.