agroturystyka (6)Miłośników nieskażonej przyrody, spokoju i ciszy na pewno skuszą atrakcje, jakie oferuje Kotlina Biebrzańska. Jest tu to wszystko, czego człowiek łaknący takiego wypoczynku i wyciszenia a także obcowania z naturą może sobie życzyć: nieskażona przyroda, bezkresne rozlewiska, tysiące rzadkich ptaków, możliwość fotografowania łosi i bobrów w ich naturalnym środowisku, przejażdżki po bezdrożach konnymi zaprzęgami i wieczorny wypoczynek w licznych kwaterach agroturystycznych.
Są tutaj wioski, w których czas jakby się zatrzymał, można podziwiać urokliwe nad rozlewiskami wschody i zachody słońca i oczywiście kojarzone z Biebrzą i jej rozlewiskami ptaki. Doskonale się tu czują wracające po zimowiskach w ciepłych krajach bociany, nie brakuje ogromnych stad żurawi i krzykliwych gęsi i łabędzi a nierzadko można spotkać także orła bielika.
Na każdym kroku widoczna jest tu także działalność bobrów, które nie niepokojone (są pod ochroną): widać pościnane przez nie w charakterystyczny sposób drzewa i zapory i tamy, które budują na swoje własne potrzeby?