Knin to nieduże chorwackie miasto położone przy drodze łączącej Split z Zagrzebiem. Miasto ulokowane zostało na płaskowyżu, a jego strategiczna lokalizacja miała duże znaczenie dla historii tego regionu. W X wieku nazwą miasta było Ad Tenen. W tym okresie wzniesiono potężną fortecę Najświętszego Zbawiciela (Sveti Spas). Knin to również miasto, w którym niegdyś odbywały się królewskie koronacje chorwackich władców.

Knin stał się siedzibą biskupstwa w XI wieku, kiedy miasto zamieszkiwało kilka chorwackich arystokratycznych rodzin. Wiek XVI przyniósł tureckie panowanie, po którym w 1688 roku panowanie nad miastem objęła Wenecja.

Lata 90. XX wieku były ciężkie dla mieszkających w mieście Chorwatów, których zaczęto masowo wysiedlać. Twierdzę Najświętszego Zbawiciela przejęły serbskie wojska, a przez kilka lat Knin stanowił serce oraz stolicę Republiki Serbskiej Krainy. Miasto zostało zwrócone Chorwacji w 1995 roku.

Okolice

W odległości 5 km od miasta Knin ulokowana została Biskupija. Z uwagi na znajdujące się tam świątynie, miejscowość nazywana była niegdyś „polem pięciu kościołów”. Budowle sakralne wzniesione przez chorwackich władców pochodzą z IX, X i XI wieku. Jeden z kościołów jest projektem wybitnego architekta Ivana Mestrovicia. Jego wnętrze zdobią zachwycające freski, będące dziełem Joza Kljakovicia.