Wielu ludzi marzy o tym, aby wejść w posiadanie jakiejś nieruchomości. Przeważnie chodzi o działkę budowlaną, na której moglibyśmy od podstaw zbudować własny, wymarzony dom, czasami o garaż, działkę czy wypoczynkowy domek gdzieś na wsi lub na peryferiach miasta. Mam jednak znajomą, która marzy o tym, żeby wejść w posiadanie fragmentu lasu.
Ania, bo tak owa znajoma ma na imię, interesuje się przyrodą i procesami które w niej zachodzą. Gdyby weszła w posiadanie takiego lasu – mówi – nic by z nim nie robiła. Pozwoliłaby mu rosnąć zgodnie z naturalnym rytmem. Stare drzewa miałyby się przewracać i próchnieć dając siedliska dla tysięcy gatunków, tak jak ma to miejsce w parkach narodowych, np. w Puszczy Białowieskiej.
Niestety nawet jeśli Ani uda się kiedyś wejść w posiadanie kawałka lasu polskie prawodawstwo nie pozwoli jej zrealizować swoich zamiarów. Zgodnie z ustawami regulującymi politykę leśną drzewa muszą być pielęgnowane, wycinane i selekcjonowane ze względu na gatunek. Wyjątkiem są właśnie parki narodowe.