Modlitwa Sił Zbrojnych

Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych rozpoczyna się od wezwania Boga Wszechmogącego, jako dawcy siły i mocy w walce o Polskę. Następnie jest wspominana krew braci naszych, pomordowanych przez hitlerowców i komunistów, a później wspominani są wysiedleni na Wschód i Zachód. Wiara w nieśmiertelność dusz i odkupieńczą moc cierpienia z Chrystusem podyktowała następne zdanie, w którym są wspominani nasi bohaterscy żołnierze polegli na całym świecie.

W następnym fragmencie modlitwy odzywa się nasza tradycyjna polska pobożność do Matki Boskiej, jako Królowej Korony Polskiej, a w zakończeniu zawarte jest błaganie do Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej Ostrobramskiej widniejącej zawsze na polskich sztandarach z Białym Orłem.
Ten fragment modlitwy nawiązuje wyraźnie do naszych ryngrafów rycerskich z Matką Boską Częstochowską, sztandarami polskimi i Orłem Białym z koroną na głowie. Takie ryngrafy nosili nasi polscy rycerze w czasie zwycięskich bitew, takie nosili żołnierze NSZ w czasie wojny i po wojnie. I za to byli tak bardzo znienawidzeni przez hitlerowców i przez komunistów.

Panie Boże Wszechmogący – daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie.
Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki,
niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib,
niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata – powstanie Wielka Polska.
O Mario, Królowo Korony Polskiej – błogosław naszej pracy i naszemu orężowi.
O spraw Miłościwa Pani – Patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym i Twym wizerunkiem.