Pośrodku najstarszej części stolicy Grecji, Aten, znajduje się skaliste, mocno wydłużone i strome wzgórze, wznoszące się ponad miastem na wysokość przeszło stu pięćdziesięciu metrów. Było ono zamieszkiwane przez ludzi już w zamierzchłej przeszłości, w epoce kamiennej, kilka tysięcy lat przed naszą erą. Później, w okresie tzw. kultury mykeńskiej, w drugim tysiącleciu przed naszą erą, został tutaj wzniesiony przez przybyłego jakoby z Egiptu władcę Cekropsa potężny zamek. Zamek ów, którego ślady przetrwały do dziś, zbudowano ze specjalnie dobranych i doskonale do siebie dopasowanych olbrzymich głazów w kształcie nieforemnych wieloboków, nie spajanych wzajemnie żadną zaprawą. Z X w. p.n.e. pochodzą zachowane również na wspomnianym wzgórzu fragmenty murów obronnych. Jednakże dopiero w V w. p.n.e. powstały tu budowle, które nazwę wzgórza rozsławiły po wszystkie czasy na całym świecie. Zwłaszcza zaś jedna z nich. Wzgórze, o którym mowa, zwane jest po polsku powszechnie Akropolem, aczkolwiek jego poprawna, przejęta z języka greckiego nazwa brzmi: ?Akropolis”. Znaczy ona dosłownie ?gród na szczycie” i tak właśnie w starożytnej Grecji ogólnie nazywano położone na wzgórzu osiedle lub część miasta. W okresie kultury mykeńskiej akropole były warownymi zamkami, stanowiącymi siedzibę władcy. Później zamieniano je często na ośrodki kultu religijnego. Najsłynniejsza ze wszystkich była akropolis ateńska, której potoczna nazwa stała się z czasem jej imieniem własnym. Tak więc dzisiaj każdy, kto w swej lekturze napotka pisaną z dużej litery nazwę ?Akropol” lub ?Akropolis”, wie od razu, że chodzi o wzgórze w najstarszej części Aten, znane powszechnie od wieków na całym świecie z pozostałości zespołu kilku sławnych starożytnych budowli. Monumentalna zabudowa tego wzgórza została rozpoczęta w VI w. p.n.e. przez władcę Aten, Pizystrata. Na jego rozkaz wzniesiono tu propyleje, czyli kolumnową budowlę bramową, oraz poświęconą bogini Atenie świątynię, zwaną od swych rozmiarów Hekatompedon ? ?świątynią stu stóp”. Obie te budowle uległy zniszczeniu w następnym stuleciu, w czasie wojen perskich.