rp_hobby12.jpgCzłowiek podróżował niemal od zawsze. Początki naszego gatunku sięgają czasów, kiedy szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce było podstawowym warunkiem przeżycia w niesprzyjającym środowisku. Wraz z rozwojem miast i większych ośrodków cywilizacji, turystyka zaczęła odgrywać coraz większą rolę. Początkowo, pierwsze udokumentowane podróże odbywały się najczęściej do świętych miejsc kultu, gdzie odprawiano religijne obrządku ku czci bogów. To właśnie Rzymianie wynaleźli ideę wycieczek do kurortów, położonych w leczniczych miejscach. Wraz ze średniowieczem nastąpił czas na pielgrzymki, studia na oddalonych uniwersytetach, krucjaty oraz wyprawy wielkich odkrywców. Przełomowym okresem dla turystyki okazał się jednak wiek XIX, kiedy to turystyka przybrała formę, którą znamy do dziś. Modnym stały się wycieczki do uzdrowisk, miejsc pełnych natury, egzotycznych krain i cudów świata. Trend ten trwa nieprzerwanie aż do dziś, toteż widzimy, iż turystyka nie jest dla żadnego człowieka niczym obcym.