Badanie cytologiczne każda kobieta powinna robić raz w roku. Pierwsza cytologia powinna być zrobiona przez młodą kobietę wtedy, gdy rozpocznie życie seksualne, a potem raz w roku bez względu czy uprawia sex czy ma jakieś dłuższe czy krótsze przerwy. Badanie nie jest bolesne; lekarz materiał do badania pobiera podczas rutynowego badania ginekologicznego. Podczas takiego badania lekarz może np. odkryć nadżerkę czy jakaś inną zmianę, ale dopiero badanie cytologiczne wykaże, jakiego rodzaju jest ta zmiana…czy z takiej zmiany nie rozwinie się na przykład zmiana nowotworowa…

Badanie cytologiczne jest badaniem refundowanym a prywatnie kosztuje około 50 zł.

Badanie cytologiczne jest bardzo ważnym badaniem, gdyż pozwala wykryć nawet pojedyncze nieprawidłowe komórki, które kiedyś mogłyby przerodzić się w komórki rakowe szyjki macicy. Jeśli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości, lekarz zleci dalsze dokładniejsze badania np. kolposkopię. Tak wczesne wykrycie zagrożenia prowadzi do zaordynowania odpowiedniego leczenia, aby wykryte neiprawidłowosci nei przerodziły się w coś dużo poważniejszego. Wykryty w tak wczesnym stadium rak odpowiednio leczony ma duże szanse na to, że nie zagrozi życiu pacjentki.