Budownictwo sakralne w Wielkopolsce
Z budownictwa sakralnego zachowały się nieliczne tylko kościoły drewniane, jak zagrożony obecnie w Kolniczkach pod Jarocinem. Kościoły te, uboższe w planie i sylwecie od słynnych świątyń drewnianych śląskich są jednak ich krewniakami. I tu wysuwa się zazwyczaj na czoło smukła wieża, do której przystaje najobszerniejsza w całej bryle nawa, prawie kwadratowa, oraz węższe od niej prezbiterium, zamknięte nieraz ścianą prostą. Zewnętrzną obudowę kościoła tworzą daszki- soboty, obiegające wkoło budynek, który dzięki nim nabiera malowniczości i zdaje się być mocno osadzony w podstawach. Kościoły tego typu znane były w Bralinie pow. Kępno i Łęgowie i innych miejscowościach. Wnętrza domostw tego bardzo obszernego regionu były stosunkowo ubogie, jeżeli chodzi o rodzaje występującej tu sztuki ludowej. Nie wiemy nic o występowaniu tu tak charakterystycznej dla reszty Polski wycinanki, ani też o malowaniu ścian. Główną, jeżeli nie jedyną ozdobą izb mieszkalnych były malowane sprzęty, ale i te przeważnie się nie zachowały. Oto co pisze na ten temat R. Reinfuss: Tereny wielkopolskie, jeśli chodzi o skrzyniarstwo, są w chwili obecnej prawie zupełnie nie zbadane. Wiemy jednak, że występowały tam malowane meble, szafy, skrzynie i komody. Kilka zaledwie okazów, jakie były dotychczas publikowane, nie pozwala na bardziej szczegółową ich charakterystykę. Są to skrzynie o ścianach gładkich, z ornamentem roślinnym dwupolowy. Dotyczy to jednak tylko tak zwanego Poznańskiego.